รถรับส่งนักเรียน

Go down

รถรับส่งนักเรียน

ตั้งหัวข้อ  Rassarin on Mon Apr 25, 2011 11:48 am

ดิฉันมีรถตู้ต้องการจะรับส่งนักเรียน
พอดีมีคนบอกว่าสามารถติดต่อที่ขนส่งได้หรือที่ชมรมรถรับส่งนักเรียน
ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรได้บ้างค่ะ

Rassarin

จำนวนข้อความ : 5
Join date : 25/04/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รถรับส่งนักเรียน

ตั้งหัวข้อ  phayaodlt5 on Tue Apr 26, 2011 4:26 pm

ผู้ใดประสงค์จะใช้รถรับส่งนักเรียนให้
ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ณ ที่ทำการของนายทะเบียนที่รถนั้นอยู่ในเขตความ
รับผิดชอบ และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ พร้อม
ด้วยหลักฐาน ดังนี้
 1. บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน,
ทะเบียนบ้านเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ และ
ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่าย ฯ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 2. นิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคล และใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือภาพถ่ายฯ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
อุปกรณ์ – ข้อกำหนด
รถนักเรียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วน
ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีประจำปี และต้องจัดให้มี …………………..
ก. แผ่นป้ายพื้นสีส้ม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีข้อความ
“รถรับ-ส่งนักเรียน” เป็นอักษรสีดำสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดอยู่ด้านหน้า และด้านท้ายรถให้สามารถมองเห็นได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร (เมื่อมิได้ใช้รถรับ-ส่งนักเรียนให้ถอดป้ายหรือปิดคลุม)
ข. ไฟสัญญาณสีเหลืองอำพัน หรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ที่ด้านหน้า และท้ายรถ เพื่อให้ผู้ขับรถอื่น ๆ เห็นได้ชัดเจนไม่น้อยกว่า 50 เมตร
(เมื่อมิได้ใช้รถนั้นรับส่งนักเรียนให้งดใช้ไฟสัญญาณ)
ค. เครื่องมือที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้
1. เครื่องดับเพลิงที่มีขนาดพอสมควร และติด
ตั้งภายในรถให้เหมาะสมและปลอดภัย
2. ฆ้อนทุบกระจกรถ 1 อัน (สำหรับรถตู้)
ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และสามารถนำออกมาใช้ได้โดยสะดวก


 ผู้รับอนุญาตต้องไม่บรรทุก หรือยินยอมให้ผู้อื่นบรรทุกผู้โดยสารอื่นปะปนกับนักเรียน เว้นแต่ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน หรือผู้ปกครอง
 ผู้ขับรถนักเรียนต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสียหายอันเกิดแก่การขับรถ และได้รับอนุญาตขับรถ
1. ใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ตามกฎหมายการขนส่งทางบก) หรือ
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือ
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้รับ
อนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุ
ไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ที่รถตลอดเวลาที่ทำการ
 ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับ – ส่ง นักเรียนให้ถึง
โรงเรียน หรือที่อยู่อาศัย หรือส่งมอบให้ผู้ปกครอง
โดยตรง หรือส่ง ณ สถานที่ตกลงกันไว้ หนังสืออนุญาตให้ใช้รถรับ – ส่งนักเรียน
นายทะเบียนอนุญาตให้ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
 หนังสืออนุญาตต้องเก็บไว้ภายในรถเพื่อแสดงต่อผู้มีอำนาจตรวจสอบ
 หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
ฝ่าฝืนข้อกำหนด นายทะเบียนจะเปรียบเทียบปรับและยกเลิกการอนุญาต


phayaodlt5

จำนวนข้อความ : 3
Join date : 08/11/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ค่าดำเนินการ

ตั้งหัวข้อ  Rassarin on Thu Apr 28, 2011 7:53 pm

ไม่ทราบว่าค่าดำเนินการเท่าไรค่ะ
อุปกรณ์ต่างๆต้องขออนุญาติผ่านก่อนถึงจะดำเนินการได้ใช่ไหมค่ะ

Rassarin

จำนวนข้อความ : 5
Join date : 25/04/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รถรับส่งนักเรียน

ตั้งหัวข้อ  Rassarin on Fri Apr 29, 2011 11:37 am

ขอบคุณค่ะ cheers

Rassarin

จำนวนข้อความ : 5
Join date : 25/04/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รถรับส่งนักเรียน

ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon May 02, 2011 12:08 pm

นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอเลยครับ ถ้าได้รับอนุญาตก็สามารถใช้รถได้เลย ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาทและค่าธรรมเนียมอื่น 20 บาท รวมเป็น 25 บาท ครับ ระเบียบใหม่นายทะเบียนอนุญาตให้ใช้ได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา(ไม่เกินวันปิดเทอมของแต่ละภาคการศึกษา) ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโทร.ได้ที่ 054-411164 ครับ
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 339
Join date : 01/11/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว http://pakpoom-bb-joke.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ